Βουλευτικές |  Αρχιεπισκοπικές
  
Print Item    |    Email Item    
Κυριάκος ΧατζηττοφήΟ Κυριάκος Χατζηττοφή γεννήθηκε στις 13/6/1960 στην Λύση και φοίτησε στο Γυμνάσιο της μέχρι το 1974 .  Εξαιτίας της τούρκικης εισβολής η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στην Λεμεσό.  Αποφοίτησε το Γ΄ Γυμνάσιο της πόλης αυτής , το 1978 μέχρι το 1980 υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία.

Το Σεπτέμβριο του 1980, με υποτροφία της Επιτροπής Υποτροφιών του Υπουργείου Οικονομικών, μετέβη για πτυχιακές σπουδές στη Βουλγαρία.  Το 1986 εξασφάλισε τον τίτλο  ΜSc στη Χημική Μηχανική.

Στη συνέχεια εργάστηκε σε ιδιωτική μονάδα περισυλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού. Το 1989 προσλήφθηκε στην οινοβιομηχανία ΛΟΕΛ, και εργάστηκε ως υπεύθυνος παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Το 1990 έτυχε μετεκπαίδευσης στην τεχνολογία οινοποίησης κόκκινων κρασιών και αξιοποίησης δευτερευόντων προϊόντων στην οινοβιομηχανία.

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Οργάνωσης Κυπρίων Βουλγαρίας, μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Λεμεσού, μέλος της Επιτροπής Πόλης και του Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης  του ΑΚΕΛ Λεμεσού,είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λεμεσού και από το Νοέμβριο του 2000, μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής  και του Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΑΚΕΛ.

Από το 1991 μέχρι το 1996, διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αγίου Αθανασίου και μέλος  της Σχολικής εφορείας της κατεχόμενης Λύσης.  Το 1997, εξελέγη Δήμαρχος στον Δήμο Αγίου Αθανασίου και επανεκλέγη το 2001. Από  το 1997 είναι μέλος του Συμβουλίου  Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος (ΣΑΛΑ) και του Συμβούλιου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Από το 1997 μέχρι το 2004 διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ‘Ενωσης Δήμων Κύπρου. Σήμερα κατέχει την θέση του μέλους της Κυπριακής Αντιπροσωπείας  στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης με συμμετοχή στις επιτροπές DEVE (Αειφόρου Ανάπτυξης –περιβάλλοντος)    και EDUC( Παιδείας και Πολιτισμού).


Είναι νυμφευμένος την Ελένη Λάμπρου από τη Μόρφου και έχουν 2 γιους , τον Ευτύχιο 16 χρονών και τον Μιχάλη 10 χρονών.


Copyright © 2006 SpiderNet Services Public Ltd. Powered By SpiderCMS v1.6. Design By Webworx.